Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Dane adresowe Bogdan Bojko 10888
Zamówienia Publiczne Bogdan Bojko 5677
MOSiR "CENTRUM" Bogdan Bojko 5152
Nabór na wolne stanowiska Bogdan Bojko 3152
Dyrektor MOSiR 'CENTRUM' Bogdan Bojko 2409
Statut MOSiR 'CENTRUM' Bogdan Bojko 1654
Wykonanie zadania inwestycyjnego pn: 'Przebudowa basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy w Wodzisławiu Śląskim - infrastruktura aktywnych form turystyki' Bogdan Bojko 1569
Nabór na stanowisko : ' Kierownik Krytej Pływalni ' Bogdan Bojko 1456
Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000,00 euro na: oznakowanie tras rowerowych nr 283, 311, 312, 314, 315, 316, 317 i 324 w granicach Miasta Wodzisław Bogdan Bojko 1393
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn ' Przebudowa basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy w Wodzisławiu Śląskim - infrastruktura aktywnych form turystyki' Bogdan Bojko 1393
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn ' Przebudowa basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy w Wodzisławiu Śląskim - infrastruktura aktywnych form turystyki' Bogdan Bojko 1372
Wykonanie instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50kW w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego” dla budynków: - budynku zaplecza sportowego stadionu miejskiego i siedziby MOSiR „CENTRUM” przy ul. Bogumińskiej 8, - budynku krytej pływalni „Manta” os. 1-Maja 16 w Wodzisławiu Śląskim. Bogdan Bojko 1285
Cennik usług Bogdan Bojko 1260
Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000,00 euro na: dostawę sprzętu pływającego (rowerki wodne, kajaki) Bogdan Bojko 1134
Wykonanie wraz z montażem tablicy informacyjnej dla zadania inwestycyjnego : 'Przebudowa basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy w Wodzisławiu Śląskim - infrastruktura aktywnych form turystyki' Bogdan Bojko 1131