Statystyki


Title Author View Count
Dane adresowe Bogdan Bojko 9673
Zamówienia Publiczne Bogdan Bojko 3226
Nabór na wolne stanowiska Bogdan Bojko 1980
Dyrektor MOSiR 'CENTRUM' Bogdan Bojko 1618
Nabór na stanowisko : ' Kierownik Krytej Pływalni ' Bogdan Bojko 1360
Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000,00 euro na: oznakowanie tras rowerowych nr 283, 311, 312, 314, 315, 316, 317 i 324 w granicach Miasta Wodzisław Bogdan Bojko 1324
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn ' Przebudowa basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy w Wodzisławiu Śląskim - infrastruktura aktywnych form turystyki' Bogdan Bojko 1302
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn ' Przebudowa basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy w Wodzisławiu Śląskim - infrastruktura aktywnych form turystyki' Bogdan Bojko 1285
Cennik usług Bogdan Bojko 1260
Wykonanie zadania inwestycyjnego pn: 'Przebudowa basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy w Wodzisławiu Śląskim - infrastruktura aktywnych form turystyki' Bogdan Bojko 1240
Statut MOSiR 'CENTRUM' Bogdan Bojko 1222
Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000,00 euro na: dostawę sprzętu pływającego (rowerki wodne, kajaki) Bogdan Bojko 1062
Wykonanie wraz z montażem tablicy informacyjnej dla zadania inwestycyjnego : 'Przebudowa basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy w Wodzisławiu Śląskim - infrastruktura aktywnych form turystyki' Bogdan Bojko 1052
Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000,00 euro na: dostawę zestawu elementów placu zabaw na wodzie Bogdan Bojko 1022
Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000,00 euro na: dostawę modułowych pomostów pływających z knagami cumowniczymi Bogdan Bojko 833